NGÀY HỘI 4S HEAD QUANG VINH TẠI TRƯỜNG THCS VÂN ĐỒN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2019

NGÀY HỘI 4S HEAD QUANG VINH TẠI TRƯỜNG THCS VÂN ĐỒN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2019

NGÀY HỘI 4S HEAD QUANG VINH TẠI TRƯỜNG THCS VÂN ĐỒN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2019

NGÀY HỘI 4S HEAD QUANG VINH TẠI TRƯỜNG THCS VÂN ĐỒN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2019

NGÀY HỘI 4S HEAD QUANG VINH TẠI TRƯỜNG THCS VÂN ĐỒN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2019
NGÀY HỘI 4S HEAD QUANG VINH TẠI TRƯỜNG THCS VÂN ĐỒN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2019
slider0 slider1 slider2 slider3

NGÀY HỘI 4S HEAD QUANG VINH TẠI TRƯỜNG THCS VÂN ĐỒN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2019

 Ngày 16 tháng 11 năm 2019 Head Quang Vinh tiếp tục tổ chức chương trình Ngày hội 4S kết hợp với Ngày hội Quận đoàn Quận 4 nhằm mục đích:
- Tăng cường quảng bá hình ảnh của HEAD tại địa phương & hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
- Tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
Chung tay góp phần xây dựng văn hóa giao thông, an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên.
Tri ân khách hàng, tạo dựng lòng tin, sự ủng hộ của cộng đồng và chính quyền địa phương.
 Thời gian: Ngày 16/11/2019
 Địa điểm: Số 243 Hoàng Diệu, Phường 8,  Quận 4, TP.HCM - Trường THCS Vân Đồn
 Đối tượng: Đoàn viên thanh niên
 Nội dung: + Hướng dẫn lý thuyết LXAT chủ đề “An toàn giao thông” + Thực hành trên máy RT, tập huấn LXAT và tổ chức thi LXAT  kết hợp giới thiệu xe mới RSX mới + Trưng bày xe mới giới thiệu các chương trình khuyến mãi mới. + Trưng bày và giảm giá phụ tùng, phụ kiện, trang phục. + Thay nhớt miễn phí cho khách hàng.
Một số hình ảnh liên quan đến hoạt động như LXAT, thay nhớt miễn phí, trưng bày xe mới, ca nhạc.....như sau:

Sự kiện head Quang Vinh khác