Dịch vụ bảo dưỡng lưu động

Dịch vụ bảo dưỡng lưu động

Dịch vụ bảo dưỡng lưu động

Dịch vụ bảo dưỡng lưu động

Dịch vụ bảo dưỡng lưu động
Dịch vụ bảo dưỡng lưu động
slider0 slider1 slider2 slider3

Dịch vụ bảo dưỡng lưu động

Dịch vụ bảo dưỡng lưu động

Được trang bị hiện đại như các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) và các Trung tâm dịch vụ và bảo dưỡng (Wing Service Station), dịch vụ bảo dưỡng lưu động bao gồm 4 bàn nâng cùng hệ thống dụng cụ sửa chữa hoàn hảo phục vụ cho khách hàng trên cả nước. Với dịch vụ bảo dưỡng lưu động, khách hàng ở vùng sâu vùng xa nơi chưa có hệ thống cửa hàng HEAD, sẽ có cơ hội được kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa xe miễn phí.

Dịch vụ sau bán hàng khác